MEDYCYNA

Konsultacja okulistyczna

Dbanie o zdrowie oczu i regularne badania u okulisty są niezwykle istotne. Konsultacja okulistyczna może pomóc zdiagnozować chorobę narządu wzroku odpowiednio wcześnie, by uniknąć jej następstw. Podczas konsultacji wspólnie z pacjentem podejmowane są decyzje na temat leczenia, gdyż niektóre schorzenia wymagają poddania się zabiegowi operacyjnemu lub przyjmowania leków nawet do końca życia.

okulistyka para młodych ludzi w okularach

Przebieg konsultacji okulistycznej

 1. Okulista zbiera wywiad lekarski. W tym celu pacjent musi odpowiedzieć na pytania, związane z odczuwanymi objawami, ich początkiem i dalszym rozwojem. Lekarz pyta również o przewlekłe choroby oraz przyjmowane leki i narażenie na substancje szkodliwe w miejscu pracy oraz w domu.
 2. Po zebraniu wywiadu lekarz rozpoczyna badanie okulistyczne. W jego skład wchodzi badanie ostrości wzroku oraz badanie w lampie szczelinowej, pozwalające uwidocznić narządy dodatkowe oka oraz przedni odcinek gałki ocznej. Jednocześnie wykonuje się pomiar ciśnienia śródgałkowego oraz badanie dna oka. Wykryte nieprawidłowości mogą skłonić lekarza do zlecenia bardziej specjalistycznych badań, jak OCT czy angiografia fluoresceinowa. Na koniec porady lekarz wydaje pacjentowi zalecenia terapeutyczne i wypisuje receptę na leki.

Badanie wzroku

Każdy zdrowy człowiek powinien zgłaszać się na kontrolę okulistyczną raz roku, a po 50 roku życia nawet dwa razy w roku, nawet jeśli nie odczuwa się żadnych dolegliwości.

Oczy są wrażliwe na zmiany zachodzące w całym organizmie, a problemy z nimi związane to nie tylko pogorszenie ostrości widzenia z wiekiem czy wrodzone wady refrakcji. Na kondycję oczu mogą wpływać także zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych, cukrzyca, a nawet nowotwory mózgu. Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania i przeznaczone jest dla dzieci oraz osób dorosłych.

Wizyta:

 • Przeprowadzenie wywiadu na temat potrzeb i preferencji pacjenta, w zakresie użytkowania okularów/soczewek kontaktowych, na temat środowiska pracy i trybu życia,
 • Szczegółowe badanie, pod kątem wady wzroku oraz zebranie wszystkich informacji istotnych dla komfortowego noszenia okularów/soczewek

Badanie diagnostyczne oka

Gdy podstawowe badania wzroku nie pozwalają na postawienie pełnej, trafnej diagnozy, wykonuje się badania dodatkowe, takie jak: test czułości nerwu wzrokowego razem z badaniem pola widzenia, USG oka czy pakiet badań mający na celu zdiagnozowanie zespołu suchego oka.

 • Czułość nerwu wzrokowego – podczas tego badania pacjent patrzy na bodźce świetlne, których natężenie ulega zmianom. Czuły nerw wzrokowy rejestruje światło o każdym natężeniu stosowanym w przebiegu tego badania. Jeśli pacjent potrafi dostrzec tylko światło o silnym natężeniu, sugeruje to chorobę lub osłabienie funkcjonowania nerwu wzrokowego. Badanie to wiąże się ze sprawdzeniem pola widzenia (perymetrią).
 • USG oka – pozwala lekarzowi na ocenę tego, co dzieje się w oczodole, za gałką oczną. To badanie okulistyczne świetnie sprawdza się w przypadku pacjentów, u których nie da się wykonać badania z użyciem lampy szczelinowej (takie przypadki to między innymi jaskra, bielmo na oku). Za pomocą obrazu z USG A lekarz wykrywa uszkodzenia siatkówki, guzy oka, zmiany chorobowe w nerwie wzrokowym, a także mikrowylewy.
 • Badania obrazowe oka – technika pozwalająca bezinwazyjnie zapoznać się z przekrojem tkanek i sprawdzić, jakie procesy chorobowe się w nich toczą. To bardzo precyzyjne metody, pozwalające na wykrycie najdrobniejszych zmian na długo przed tym, jak staną się dokuczliwe i trudne do leczenia. Przykładowe badania obrazowe to:
 • HRT – laserowa tomografia siatkówki, stosowana w diagnostyce jaskry, a także guzów umiejscowionych w gałce ocznej. Pozwala na dokładne zbadanie tarczy nerwu wzrokowego, wykrycie wrodzonych wad jej budowy lub postępu choroby. Badanie dostarcza diagnoście trójwymiarowego obrazu nerwu wzrokowego.
 • OCT – optyczna koherentna tomografia oka, stosowana razem z HRT w ocenie jaskry. Służy do oceny przednich oraz tylnych struktur gałki ocznej. Pozwala ocenić stopień zwyrodnienia plamki żółtej, a także zdiagnozować zmiany cukrzycowe zachodzące w oku pacjenta. Z punktu widzenia badanego przebiega niemal tak samo, jak badanie HRT.
 • GDX – ocena grubości włókien nerwowych siatkówki. To kolejne badanie w bogatej gamie diagnostyki jaskrowej. Pozwala ocenić stopień zaniku włókien nerwowych. Tego badania nie stosuje się do diagnozowania jaskry, a do ustalania stopnia jej postępu u osób chorujących. Procedura przypomina inne badania obrazowe, nie jest bolesna i nie wymaga podawania kropli rozszerzających źrenice.
 • Ultraszerokokątne badanie dna oka – dzięki niemu okulista może uzyskać obraz zaczynający się z początkiem siatkówki i kończący na nerwie wzrokowym. To z kolei pozwala diagnozować wiele schorzeń w trakcie jednego badania zamiast kilku, dostarczających fragmentaryczne obrazy siatkówki o szerokości około 50 stopni.

Leczenie chorób oczu

Choroby oczu i wady wzroku dotykają coraz więcej osób – często rozwijają się powoli, a pacjenci lekceważą błahe z pozoru problemy ze wzrokiem, zapominając, że mogą one sygnalizować nie tylko poważne choroby oczu, ale i choroby ogólnoustrojowe. Nawet te błahe z pozoru problemy ze wzrokiem mogą zwiastować schorzenia układu krążenia, cukrzycę czy miażdżycę albo choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa, czy zwyrodnienie plamki związane z wiekiem.

Choroby oczu, które diagnozujemy w naszej klinice:

 • Nadwzroczność – wada wzroku
 • Krótkowzroczność – wada wzroku
 • Astygmatyzm
 • Presbiopia (starczowzroczność)
 • Zespół suchego oka
 • Dystrofie rogówki
 • Jaskra
 • Zaćma (katarakta)
 • Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
 • Zaburzenia ciała szklistego
 • Zwyrodnienie siatkówki
 • Retinopatia cukrzycowa
 • Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (Retinitis Pigmentosa)
 • Dziedziczna Neuropatia Wzrokowa Libera
 • Choroba Stargardta
 • Odwarstwienie siatkówki
 • Zapalenie spojówek
 • Zapalenie rogówki
 • Zmiany zwyrodnieniowe powiek oraz zmiany nowotworowe.
 • Zespół pustego oczodołu.
 • Zespół bolesnego oczodołu.
 • Rogówkowe powikłania immunosupresji u pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego.
 • Zespół Sjogrena

Zapoznaj się z cennikiem i ofertą na konsultację okulistyczną w Estemmi Beauty Center.